Generalforsamling vinter 2022

Morten Pedersen
Morten Pedersen
Medieansvarlig

Kom med når Hjørring Esport afholder generalforsamling lørdag d. 12/2-2022 fra klokken 13:00.

Generalforsamlingen afholdes i vores klublokale. Vi håber at se så mange medlemmer og forældre som muligt, så vi kan opnå bedst mulig støtte til foreningen. Punkter til generalforsamlingen skal sendes til kontakt@hjesport.dk senest 29/1-2022.

Til generalforsamlingen lyder dagsordenen som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning fra året der er gået siden sidste generalforsamling.
 5. Godkendelse af regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent indbetaling.
 7. Valg af formand/kvinde i lige år
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af to bestyrelses suppleanter.
 10. Valg af to revisorer – Disse skal ikke nødvendigvis være medlem af foreningen.
 11. Diskussion af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Ta’ del i din forening ved at møde op og give din mening til kende. På den måde kan du være med til at bestemme fremtiden for Hjørring Esport forening. 

Vi ses til et par vigtige og gode timer med fokus på foreningen Hjørring Esport.